ELTAKA, UAB Žirnių g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-02120