PAKA, UAB Ringuvos g. 51C, Kauno m., Kauno m. sav., LT-45234