TEISYBĖS ŽODIS, Visagino bažnyčia Visagino m., Visagino sav.