TIS LT, UAB Netonių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., LT-54112